سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای  شهیدانی  که   سیر   عالم   جان   کرده اید

با   دو  بال  نور   عزم   کوی    جانان    کرده اید

 

بر  نــــدای   ارجعی   لبّیک  گویــــــان رفته ایـد

کربلا   را    لاله خیـــز و    نوربـــاران   کرده اید

 

با  رشادت  حرف  «لا»  در پاسخ این گفته اید

از  شهادت   فاش   رمز   حیله ی آن کرده اید

 

از  کدامین  وادی  عشقید  کاینسان خصم را

با شهادت خواهی خود مات و حیران کرده اید

 

شوره زار  نینوا  را   با    نثـــار  خون  خویش

عطرآگین ،  لاله پـــرور چون گلستان کرده اید

 

در  هجوم   لشکــــر  کفّار   با   ایثــار خویش

پاسداری   از   حریم   پاک   قرآن   کرده اید

 

از  شراب   کوثر  نور  است    در پیمانه تان

چون وفاازجان و دل بر عهد و پیمان کرده اید

 

سبز پوشان   سپیده بـــاور    گلگـــون عذار

ای که خواب تیره فکران را پریشان کرده اید

 

با  بدنهای  به خون  غلتانتان  هم  خصم  را

دردل  سنگر به خود چون بید لرزان کرده اید

 

گرچه  تا خلوتسرای دوست خندان رفته اید

امّتی  را   در  عزای خویش گریان کرده ایـد

 

مرغ نطق خوش عمل لالست در توصیفتان

ای  شهیدانی که سیر عالم جان کرده اید .

تاریخ : شنبه 92/9/30 | 9:15 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر