سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای نور   امید بخش  دلها     کاظم

در معرفت و کمال   دریا     کاظم

با  خوی  محمدی    و   ابراهیمی

بودی تومسیح ونوح وموسی کاظم

***

تا   نور   تشیعم  هدایتگر    شد

دیگر  شدم  و مرام من دیگرشد

دل را به مسیر  معرفت  راهنما

انوار امام موسی  جعفر   شد.
تاریخ : دوشنبه 90/4/6 | 9:23 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر