سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در ظلمت  شب  طرح  اهـــورایــــی  نــــوری

بر دیده ی  شب  باور من  جلوه ی  هـــوری

 

در حنجره ی مرغ  سحر  نغمـــه ی عشقی

بر  دایره ی  ذهن   گل  ســـرخ   خطــــوری

 

در  پرده ی  ابهامی  اگــر، عیـــن عیــــــانی

غایب  ز میـــان هستی  اگر  ، روح حضوری

 

بیدار به  عصری ، همه خوانند که خوابــی

نزدیک به  مـــایـــی ، همه گویند  که دوری

 

بگذار  بگویند  و  بخــــــوانند  کـــه سنگــی

بگذار بگوییم  و  بخـــــــوانیم : صبـــــــــوری

 

گم کـــرده دلان هیـــچ نداننــــد و نفهمنــــد

صد مرتبه دل پـــاکتـــر از نـــــــاب بـــــلوری

 

در من  غـــــزل انگیـــزتر  از  سکـر شرابی

مفهوم طرب،عشق،صفا،عاطفه،شـــــوری.

تاریخ : یکشنبه 92/11/6 | 6:42 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر