سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یارب! بــه نـــوای یــــاکریمان بهار

بر بــاد صبـا و گل ، قسیمان بهار

 

بستان ز مــن ارتـــداد پائیزی  را

برمن تو ببخش دین و ایمان بهار.
تاریخ : دوشنبه 93/2/1 | 6:52 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر