سفارش تبلیغ
صبا ویژن

محبوب   خدا    پناه   دین   است    حسین

مفهوم    جهاد     راستین  است    حسین

خورشید     حماسه آفرین است     حسین

منظومه ی  روشن   یقین است     حسین.
تاریخ : دوشنبه 90/4/13 | 10:38 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر