سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آیـــت سحــــــر مبیــــــن در آستیــــن دارد بهار

رنگ و بویی تــــــازه چون صبح یقین دارد بهار

 

بــــار دیـــگر با زبان سوسن و نســـرین و یاس

بــا طبیعت گفتگـــــــــویی دلنشیـــن دارد بهار

 

در گلستان مقـــدم یـــاران یکـــــدل را نثـــــــار

دامنــــــی آکنـــــــــده از درّ ثمیـــــن دارد بهار

 

مـــژده ای پیمـــانه جـــویــــان خمـــارآلود بزم

بـــــــاده ای شـورآفـرین در ساتگین دارد بهار

 

تــا سخن سنجان عــــاشق را بـــه گفتارآورد

شعــر زیبـــایی بـــه نــــام فـــرودین دارد بهار

 

ازشهیـدان بـــه خــــون غلتیده تصویری نوین

خلق را چـــون لاله های آتشیـــــن دارد بهار

 

نغمه خوانیهای بلبل، خنده گل، رقص سرو

فاش میگوید که عاشق بیش ازین داردبهار

 

اخترآرای فلک خورشید می سوزد ز رشک

زین همه اختــر که از گل بر زمین دارد بهار

 

خوش عمل یاران مشفق تابه گلشن روکنند

مــــژده از گلهای شـــــادی آفــرین دارد بهار.
تاریخ : پنج شنبه 93/2/18 | 1:53 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر