سفارش تبلیغ
صبا ویژن

امشب کدام پنجره را سر بریده اند

کز ارتعاش ماه

نوری به شیشه می خورد و سنگ می شود

یک چتول از شراب پسین مانده

می خورم

آتش زبانه می کشد از چشمهای جام

در شعله های آتش می غرق می شوم

***

از بیت بیت شعر می آلوده ام به گوش

یک نغمه سبز می شود و می شود خموش:

امشب دلم برای خودم تنگ می شود.

تاریخ : جمعه 93/4/13 | 12:47 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر