سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهـــان در جــــــان نــــاپیــــــدای مــــن کیست؟

کــــه آوایــــش نسیــــــم آشنـــــایــــــی ست

 

بــــه گـــوش دل نـــوای عشقــــم از دوست

نمی گوید اگـــــر ، این شـور و شــر چیست؟

 

گـــه از جــــان و گــــه از جــــانــانـــه گـــویــد

کـــه آرامم دگـــــر در جــــان و تــــــن نیست

 

ســـروش خلـــــــوت غیــــــب است گـــــویی

کـــــه در هـــر پــرده اش این نغمه جاریست

 

نجــوشــد عشـــق از آن دل که سنگ است

بخـــوشــد چشمــه ی چشمی که نگریست

 

نباشـــد عشق اگر ، خوش کی توان مــرد؟

نباشد عشق اگر ، خوش کی توان زیست؟

.

نــــدارد ره بـــــه جــــــایــــی روز محشــــــر

اگــــر عشق علی با «خوش عمل» نیست.


 


 


 

تاریخ : جمعه 93/4/27 | 5:18 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر