سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

شبی در خلوت اشـــــراقـــی خـــود میهمانم کن

شـــــرابی را که در پیمانه داری بــذل جــانم کن

 

محبّت را کــه از صاحبـــــدلان رو بــــر نمی تــابد

بـه لبخنـــــدی چــــراغ افروز روزان و شبانم کن

 

هلا روح بلنـــــــد آفتـــــاب عشـق و شیــــدایی

به شبنم آشنایم ســـــاز و بـــا گـل مهربانم کن

 

عبـوس و مسخ و ناهنجـار؛ پائیز اینچنینم کرد

بهارا! چشمه و مهتـــاب دیــــدی؟ آنچنانم کن

 

غمـــی دارم ره آورد نگاهی در گــــــذرگاهی

بدین سرمایه در میــدان مشتاقی نشانم کن

 

زبان در فصـــل یخبندان مهرم شعله بار آمد

اگر لایقتــــــرم ، امـــــداد را ، آتش نهانم کن

 

به دوزخ گر دراندازی مرا،لب ترنخواهم کرد

لبی زان آب آتشگـــون بیــاور ، امتحانم کن.

 


 


 


 


 


 


 

تاریخ : یکشنبه 93/7/6 | 5:4 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر