سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یارا! به دلــــم چـــــو تـــــرکتــــــاز آوردی

با لشکــــر غمــزه ، جیـــش نـــــاز آوردی

 

صـــد همچـــو مرا به مرد رندی صـــد بار

بــــردی لب چشمـــه ، تشنه بـــاز آوردی.
تاریخ : جمعه 93/7/11 | 8:1 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر