سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ســــری کــــه ســـــروری کائنات بــــا او بود

ز نــــاسپــــاسی امّت بــــه روی زانـــــو بود


دلی کــه مخزن اســرار غیب بود و شهود

شکستــــه از غــــــم یار شکسته پهلو بود


گل محمّـــــدی گلشــــــن جـــــوانمـــــــردی

کــــه داغدیده ی یاس کبـــــود خوشبو بود


فدای آینـــــه ی «هل اتی علی الانسان»

که از برای بشـــــر جاودانه الگــــــو بود


فنـــــا کننده ی باطل که در قلمـــــرو حق

برای خاطــــــر اسلام در تکاپــــــــو بود


به روز عـــــــدل مجسّم ببین چه آوردند

جماعتی کــــــــه طلبگارشان ترازو بود


خلافت و فدک ازاوی وهمسرش شدغصب

که دوره دوره ی دین پوستین وارو بود


علی نبی نه ؛ ولی نور چشم جمله رسل

علی خـــدا نه ؛ ولی بهترین خداجو بود


علی یگانه ی اعصار در همــه دوران

علی تجلّـــــی دادار در فـــــراســــو بود


خوشا کسی که چومن وردصبح وظهر و شبش

هماره زمزمـــــه ی یاعلی و یاهو بود.
تاریخ : پنج شنبه 93/8/1 | 8:7 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر