سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

گر به دنیــا نهضـــت خونین عاشـــــورا نبود

در دیــــاری پرچــــم آزادگــــــــی بر پــا نبود


آب می نوشید اگــــر عبّـــاس از شطّ فرات

تا ابــد شــرمنــــــده ی لعل لبش دریا نبود


هیچ داغی غیــر داغ اصغــــــر شیرین زبان

بر امــام عاشقان دلســوز و جانفرسا نبود


کربلا در کربلا می ماند چــون نخلی غریب

گر به شام و کوفه نطق زینب کبری نبود


نهضت سرخ حسینی این تداومها نداشت

خطبه ی سجّاد اگر در شام با افشا نبود


«مارایت الاجمیلا» گفـت زینب بـــا عــــدو

عشـــق را زیباتر از این منطـق گویا نبود


دفتر پیروزی حـــق خطّ  باطل می گرفت

گر به خون پاک هفتاد و دو تن امضا نبود


افتخاراین بس که نقش پرچم عدل وشرف

شیعیان را جز پیام ظهر عاشــــــورا نبود


با نــــوای جــانفــروز «یالثارات الحسین»

در گذرگاه حـــــوادث کربــــــــلا تنها نبود


پای در گل تا ابد می ماند رهــوار حیات

گر عنایات حسینــی دستگیـــــر ما نبود.


تاریخ : یکشنبه 93/8/4 | 7:7 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر