سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

مــــه خـــورشیـــد خصائل بابی انت و امّی

گهــــر بحـــــــــــــر فضائل بابی انت و امّی

 

دل مــــردان الهی تپـــد ازشوق چو ماهی

که شود با تــــو مقـــــابل بابی انت و امّی

 

تویی ای محض توکّل به سرانگشت تعقّل

سبب حـــــــلّ مســــائل بابی انت و امّی

 

همه اربــاب طریقت بـه کلان گنج حقیقت

شـــــده از فیض تو نائل بابی انت و امّی

 

برکتهای خــدایی بـه یکی جلـــوه نمایی

شده ازعشق تو حاصل بابی انت و امّی

 

همه جا نـام رسایت شده با ظلّ همایت

شرف افــــزای محافل بابی انت و امّی

 

نه اگرعشق توورزدبشریّت به چه ارزد؟

که کنـد طیّ مــــراحل بابی انت و امّی

 

چوتوای خسروخوبان چه کسی آیه ی قرآن

به ســر نی شــــده قائل بابی انت و امّی

 

دل مغروق بلا را به جز از عشق تو مولا

نــرسانیــد بـــه ساحل بابی انت و امّی

 

به سراپرده ی هستی می گلبوی الستی

برسان بـــر مــن سائل بابی انت و امّی.

  


تاریخ : پنج شنبه 93/8/8 | 6:34 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر