سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قهــرمان عرصــــه ی صبر و تحمّل زینب است

همچو زهــــــرا جلوه ی روح توکّل زینب است

 

میــوه ی قلب محمّــــــد در سرابستان وحــــی

گلشن آل عبـــــــــا را شاخه ی گل زینب است

 

بهره مند از ذوالفقـــــار خطبــــه های آتشین

چون علی با دشمن دین در تقابل زینب است

 

عصمت آئینی کــه در دامان زهـــــرای بتول

بـــا حیــــا آموخت تدبیــر و تامّل زینب است

 

زبـــــده بانویی که بر شخصیت زن اوج داد

همـــره تبیین ابعـــــاد تکامـــــل زینب است

 

حکمت آموزی که در ظلمات دوران یزیـــد

رهنمایی کرد بـا نــــــور توسّل زینب است

 

در قیـــام جــــاودان کــــربلا بعد از حسین

جانشیـــن لایـــق فـــرمانده کل زینب است

 

«خوش عمل»فرزانه بانویی که ارکان ستم

یافت از تیــــــغ کلام او تزلزل زینب است.

  

تاریخ : پنج شنبه 93/8/15 | 8:26 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر