سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خودبینی و خودمحوری ما ز چه نگذاشت

اندازه ی یک شعــــــر خـــدا را بشناسیم؟!
تاریخ : سه شنبه 93/8/20 | 8:26 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر