سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جمعه ی ظهور می رسد

من در این حقیقت بزرگ شک نمی کنم

آرمان مهدویت بلیغ را

بر یخ ملاحظات حک نمی کنم

***

واژه واژه

حرف حرف

روی پرده های دیده و دلم نوشته ام:

من به جنگ دیوهای شرق و غرب می روم

خود اگرچه آدمی ولی

رهنمون به عشق می شود فرشته ام

***

مثل خشک مغزها

-نان به نرخ روز خوارهای فتنه زاد-

با خیال باطل شکوه دین مباد

واقعیت همیشه سبز را

آب در الک نمی کنم

***

با یقین سبز خویش

می روم به پیش

در مسیر جمکران معرفت

می کنم مرور

آیه آیه شعرهای نور

سوره های روشن شعور

***

بر لوای سبز فاطمی نوشته است:

فصل انتظار

می رسد بهار

جز که با خیال شربتی ز جام دوست

دل خنک نمی کنم

***

من حسینی ام

خاک پای عارفان مکتب خمینی ام

من بسیجی ام

روی دوش تک تک مجاهدان راه حق

آر . پی . جی ام

یک گلوله آتش مقدّس قیام

در مسیر روشن امام

یک جهان حماسه

درکتاب نوحه های کربلا

تاهمیشه ی خدا

***

من شکوه غیرتم

با بصیرتم

پشت بر هزار سال بیشتر

آرمان وارث صحیفه و فدک نمی کنم

***

جمعه ی ظهور می رسد

من در این حقیقت بزرگ شک نمی کنم.


تاریخ : شنبه 93/8/24 | 9:33 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر