سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

شده ام پیـــــــــــر ولی بخـــت جــوان می خواهم

انــــدکـــــــــی جــاذبــــه و زور و توان می خواهم

 

هیئت آهــــــــــــوی وحشی بــــه چــــراگـاه کمال

هیبت شیـــــــــــــر نـــر و پیل دمــــان می خواهم

 

چه زبونم ؛ پی احقـــــــــاق حـــــق خود همه جا

دوسه متــــــــــری ز خداوند زبــــــان می خواهم

 

لذّت و شادی و عشــــــــــرت همه ، امامشــروع

نه به یک لحظه کــه روزان و شبان می خواهم

 

مــــــو اگر از سر من رفت و شدم جـــــزو کلان

بی خیالم ، عوضش مــــــــال کلان می خواهم

 

ز خودم گـــــــر که بپرسید ؛ هم این می طلبم

ز دلم گـــــــــــر که بجوئید ؛ هم آن می خواهم

 

به حقوقم شده افـــــزون دو سه تومان گفتند

حق اگر هست به میلیارد تومـــان می خواهم

 

هر چه نعمت به وفـــــور است در این دار فنا

بدن آسوده ز هر کار ، به جــــــان می خواهم

 

خــــــــرده بر بنده مگیرید که شرح امل است

آنچه در شعـــــــر ز ارزان و گران می خواهم

 

شاطرم شاطر وارسته که در پـــــــای تنــــور

سینه میسوزم ویک لقمه ی نان می خواهم

 

گرچه اشکم دم مشک است به هر حادثه ای

لب پـــــر خنـــــــده بـــرای همگان می خواهم.

 


 


 


 


 

تاریخ : چهارشنبه 93/9/5 | 6:44 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر