سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خواستــــم شــــرح جفاهــــای تـــــو را بنویســـم

مــــو بــه مــــو آنچه بــه من رفتـه جفـــا بنویسم

لــــرزش دست و تپشهـــای دل و جــــاری اشک

ســـــدّ راهــــم شــــــده نگذاشتـــــه تــا بنویسم

پــــدر عشـــق بســـوزد کـــــه قلــــم دستم داد

تــــا خطاهـــای تــــو را جملــــه ســــــزا بنویسم

بــــایـــد از ســـر بگذارم گله هایی کـــه مراست

و بـــــه دلخــــواه تو بی جـــا همه جـــا بنویسم

نـــــارواهــــا کـــه تـــو در حـــقّ دل مــــن کردی

بشمـــــارم همــــــه را لطــــــف وروا بنویســــم

بیـــــت بیــت غــــــــزل دفتــــر دل را هـــــر شب

یــــا بخوانـــــم بــــه تمنّـــای تـــو یــــا بنویســـم

شب قـــدری کـــه تو در خاطــــر من گل کردی

جــــزو محبــــوب تــــریــــن خاطــره ها بنویسم

سالها رفت کـه در اول منظــومــــه ی عشــق

مانــــده ام نــــام تــو یـــا نــــام خـدا بنویســــم

شرح این قصه ی جانسوزنه حرفیست که من

بـــر ورق پـــاره ی هــر بی ســر و پــا بنویسم

دفتــر عمــــر من از یـــاوه سرایــی پـــــر شــد

یارب ایــن تـــوبــــــه ی ناکرده کجــا بنویسم!؟
تاریخ : سه شنبه 93/9/25 | 9:0 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر