سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

سلام ای کعبــــــه ی دلهـــــا محمد(ص)

بهـــــــــار آرزوی مـــــــــــا محمد(ص)

 

ســـرور سینــــه ی یکتــــاپـــــــرستان

فــــــروغ دیـــــــــده ی بینا محمد(ص)

 

گلستــــــان در گلستــــان جــوشش گل

کــــــران تا بیکــــران دریا محمد(ص)

 

چراغ افـــروز بـــــزم لیلــــــــــــةالقدر

شکــــوه لیلـــــــــــةالاسرا محمد(ص)

 

محبت آفـــریــــــن و مهـــــرپـــــــرور

طراوت بخش و روح افزا محمد(ص)


ظهـــور مهـــــرورزی پــــــای تا سر

حضـــــور عشق سر تا پا محمد(ص)

 

ز بـــــاء بسملـــــــــه تا تــــــاء تمّت

کتـــــــــاب حسن را معنا محمد(ص)

 

جهان روشن شـــــد از نور وجودش

چو گل شد جلــوه فرما تا محمد(ص)

 

فراز شاخـــه ی طوبای هستی است

نـــــــوای مـــــرغ دلها یامحمد(ص).

 


 


 

تاریخ : دوشنبه 93/10/15 | 7:45 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر