سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گاهـــی آدم می تـــوانــــد ثـــــروت انــــدوزی کند

ثـــــروت انـــــدوزی بـــــرای وسعــــــت روزی کند

 

کلّ حـــــقّ الله و حــــــقّ الناس را بـــــالا کشـــد

تــــازه بعــــدش هـــم گدایی پیشه ، دریوزی کند

 

تا که شـــایــــد جنگ درگیرد ، بخندد قـــاه قــــاه

بیــــن دامـــــاد و زن خـــــود آتش افــــروزی کند

 

بخـــت اگـــــر برگشت از او در وزارتخـــانــــه ای

تــــــا که دولت را کنــــد بدنام ، خودســـوزی کند

 

گر از آتش داشت وحشت ، خودکشی درمعبری

بــــا بـــه چنگ آوردن یک ژســه یـــا یـــوزی کند

 

بـــــود اگـــــر اهـــل سیاست بـــا دیانت توامان

در نمــــاز جمعــــــه ها با خصم کین توزی کند

****            ******                 ****

 

گاهی آدم می تــوانــــد بی خیــــال خودکشی

پیش دســــــت همســـــر خود ، کارآموزی کند

 

یعنی این که صبح چــون بیدار شد از خواب ناز

بعد سبـــزی پاک کردن ، مشـــق گلدوزی کند

 

الغرض بــــا زن نشستن یــــا ز دنیا دک شدن

بهتــــــر است از آن که آدم کار پفیـــوزی کند.
تاریخ : جمعه 93/10/26 | 4:52 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر