سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمــــــــان اعتــکاف آمـــــــد بیایید

که با هم رهـــــرو میخانه باشیم


گــــــــذار ما نمی افتد به مسجد

که از زهـــد ریــــــا بیگانه باشیم


بجای سبحه ی صددانه خوشتر

که بر کف ساغر و پیمانه باشیم


نـــدای ارجعــــی سرداد ساقی

بیـــــا لبّیک گـــو مستانه باشیم


بــــه رغـــم رای عقل توبه فرما

گنــاه آلـــــوده ی دیوانه باشیم


به گـرد شمع روشن در خرابات

طواف عشـــق را پروانه باشیم


چــو مــــــا دردانگان بـــزم اوییم

از این رو طالـــب دردانه باشیم


بـــه گاه اعتکاف و پـرده پوشی

مبــــارک بـــاد بر ما باده نوشی.
تاریخ : پنج شنبه 94/2/10 | 10:41 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر