سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

هلال  ماه    صیام    از   افق    دمید     دوباره

گه    ضیافت   عام      خدا       رسید    دوباره

کبوتر   دل    مردان           بارگاه           تولا

ز   شوق  دیدن  رخسار    حق  تپید    دوباره

ز     خم       رحمت    پروردگار       عز  جلاله

شراب    نور    به    پیمانه ها   رسید دوباره

به    ساکنان   حریم  و به     سالکان طریقت

فرشته   می دهد    از   اوجها   نوید دوباره

هر  آن که  لوح  دل   از زنگها زدود سحرگاه

صلا  ز  خلوت   کروبیان       شنید   دوباره

ز   چشم   منتظران   وصال  او ز سر صدق

چه   اشکها که به سجاده ها چکید دوباره

دهید مژده به لب تشنگان عشق که   آمد

ز   جام  دوست  به کام   شما نبید دوباره

هلا  به  راه خطا رفتگان  خدای     توانا

قلم   به   دفتر   جرم  شما کشید دوباره

به  یمن   جلوه ی   ماه صیام مرغ دل من

برون ز محبس تن«خوش عمل»پریددوباره.
تاریخ : یکشنبه 90/5/9 | 8:10 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر