سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

در گوشـــه ی انـــزوای خود پابرجام

چشمــی دارم به ماه و چشمی بر جام

 

چون راز «کلید» را نمی دانم چیست؟

مانده ست که سر در آورم از برجام!
تاریخ : چهارشنبه 94/6/4 | 7:17 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر