سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

دل شاعـــر از آن بـــی کینـــه باشد

زلال و صـــاف چـــون آیینــه باشد

 

که روزی چند بار از صبح تا شب

درخشانتر ز شمس و ماه و کوکب


بــه تکریم و بــه تعظیم و بــه تایید

خدا خود را درآن پا تا به سر دید!*

___________________________________________

*و شاید:

خدا خود را در آن دید و پسندید!
تاریخ : دوشنبه 94/6/9 | 6:58 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر