سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

...ضمن سفارش به خواندن دوبیتی های زنگیرنامه -که ذیلا آمده است-....برای دوستی که فکر می کرد آرزومند تجدید فراشم سرودم:

برایــــت ای محبـــــت پیشــــــه یـــــاور

چها گویــــم مــــن از تجدیـــــد همسـر

 

دو ده ساله که در یک خانه هستیم

مـــن و زن اوّلــم خواهـــر - بـــرادر!!
تاریخ : شنبه 94/6/21 | 6:48 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر