سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در ســــوگ امام متّقــــی ، بـــاب مــراد

سرچشمه ی علم و جود و ایمان و جهاد

 

این نغمه به عـرش می رود تا بـه معاد:

مظلــــوم ترین شهیـــد بغــــداد جــواد.
تاریخ : دوشنبه 94/6/23 | 10:7 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر