ما شاعـــر آههای سردیم هنوز

حمّال کجاوه های دردیم هنوز

 

در مجمـــع آفرینــش شیدایی

جمعیت منحصــر بفردیم هنوز

*

آلوده مکن زبان خود را با هزل

از طنز رهی دراز باشد تا هزل

 

تکلیف مراوخویش راروشن کن

یا طنز بگو برای مردم یا هزل.
تاریخ : چهارشنبه 94/7/22 | 6:44 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر