سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

تلاش زائــــــــران اربعیــــــــن را

                            مناسبتر ز هــر حرفی خدا گفت

برای هر یک از آنان به تصریح

                           «وَ اَنَّ سَعیَهُ سَوفَ یُری*» گفت.

____________________________________________

*سوره ی نجم : آیه ی 40 «نتیجه ی کوشش او به زودی دیده خواهد شد».
تاریخ : شنبه 94/9/14 | 4:19 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر