سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

در پشــــت درخـــت توت پنهان شده بود

بی خوف ز عنکبــــــوت پنهان شده بود

 

تـا خــــواب درخت را پریشــــــان نکند

یک زنجره در سکـوت پنهان شده بود.
تاریخ : پنج شنبه 94/10/24 | 11:25 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر