سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

*اشاره

در ذیل سه رباعی 1-از: ارادتمند 2-از: استاد علی اصغر اقتداری (حرمان) 3-از: استاد خدابخش صفادل تقدیم می شود که خالی از لطف نیست:

(1)

افســوس کــــه شاعــــر بزرگی نشدم

در سلسله هــــا کـــوه سترگی نشدم

 

یاران همه شیــر و ببـــر گشتند ، دریغ

مـــــن حدّاقل گـــراز و گرگـــی نشدم!

(2)

کی گفته که قلّه ی سترگی نشدی؟

در بــــاور مــــــا نگـــــو بزرگی نشدی

 

تـــــو راوی دردهــــای مردم شده ای

خوب است که هیچگاه گرگی نشدی.

(3)

آقـــا! تـــو که شاعــر بزرگی هستی

در سلسله ها کوه سترگی هستی

 

یاران همـه ســاز دهنـی کوک کنند

اما تو برای خویش ارگــی هستی!
تاریخ : چهارشنبه 95/3/5 | 8:18 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر