سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

آمــــده ام آمــــــده ام مـــــی ز سبـــــویی بزنم

چهــــره بسایـــم بـــه دری بوسه به رویی بزنم

 

عاشق بی بــــرگ و بـــــرم از همـه دیوانه ترم

آمــــــده ام میکـــــده تا قطـــــره به جویی بزنم

 

خستـــــه ام از زهـــــد ریــــــا آمده ام بزم صفا

تا ز هیــــاهــــوی جهــــان رستـه و هویی بزنم

 

بوسه به دستی نزنم تا که بر آن سر شده ام

بوســــه به پــــای صنــــــــم عربـده جویی بزنم

 

آمده ام مست شوم بی خود و از دست شوم

نیست شوم هست شوم پرده به سویی بزنم

 

دور ز میخـــــانـــــه مــــرا پای طلب بود به گل

پـــــــای کشــــان آمده ام چنگ به مویی بزنم

 

حلقــــــه زنیـــد ای رفقا گرد من بی سر و پا

آمــــــده ام تـــــا کــــــه دم از راز مگویی بزنم.
تاریخ : یکشنبه 95/3/30 | 6:34 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر