سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در مرور آیه های شرم

چشمهای هیز عشق را

کور کرده ام

تا بهشت خاطر تورا به دست آورم

از جهنمی به وسعت شعور

عبور کرده ام

هرچه خواستی تو

جز خودم که نیستم

خونبهای باور تو

جور کرده ام.

             شهریور 90
تاریخ : سه شنبه 90/6/8 | 10:42 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر