سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

بـــر خاک در تـــو تـا تیمّم کردم

از ذکــــر بریـــــدم و ترنّم کردم

 

ابــــروی تو ناگهان به یادم آمد

یکباره مسیر قبلـه را گم کردم.
تاریخ : جمعه 95/4/11 | 6:49 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر