سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

کافـــی چـــــو نبـــود سکّه ها در طبقش

شیطان چـو شکست در دهان تخم لقش

 

صفـــدر ناگه ز صف در آمــــد بــه شتاب

از سفـــــــره ی انقلاب برداشت حقش!
تاریخ : چهارشنبه 95/4/30 | 7:30 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر