سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آن کـــــــه از ساغــــر ولای علـــی

هر شــــب و روز مســـت باده بود

 

در صـــراط سعـــــــادت و توفیـــق

آهنیــــن عــــزم و بـــــــا اراده بود

 

وان که سرمست زین شراب نبود

گوهـــر دیـــن ز دســــت داده بود

 

مـــا شنیدیـــم از قدیــــم و ندیـم

نکتـــه ای را که فوق عــاده بود

 

مهــــر مولا علــــی و آل علــــی

در دل هــــــر حلال زاده بــــود!

 

                                                                                                                                                                         

 

تاریخ : جمعه 95/6/5 | 7:38 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر