سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یکـــی می گفـت : «یاسین» قلـــب قـــرآن

بــــه تعبیـــــری همـــانــا «یاحسین» است

 

ز بس تکـــرار شــــد ، ادغــــام شـــد «حا»

به حرف «سین» که در این واژه بین است!
تاریخ : چهارشنبه 95/7/14 | 7:51 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر