سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کانون گرم خانواده...
__________________
خوشا  کانون     گرم       خانواده
که   از    آنجاست  معراج السعاده

ندارد   غیر     کدبانوی     محجوب
نیارد   غیر       مرد        با   اراده

کدامین  طرفه   کدبانو؟     همانی
که  بر    مرد شریفش تکیه    داده

کدامین  مرد؟ آن  مردی  که  دائم
به   جام  اوست  از  اخلاص   باده

به   توفان  حوادث  پای    بر    جا
چو    کوه      استواری    ایستاده

شب و روز از برای   کسب  روزی
ندارد   جز   تلاشی    فوق العاده

برون   از   خانه  وقت    بامدادا
قدم    بهر    تکاپو   چون    نهاده

کمر بسته    توکل   کرده    آنگاه
وداعی   کرده  با   روی   گشاده

شبانگه  یک  سبد گلهای    لبخند
زن  و  فرزند خود را هدیه داده

قناعت پیشه چون شدمردوکم حرف
زن او...رزقشان  گردد    زیاده

به   دنبال   تجمل    گر     نباشند
زن و مرد شریف و پاک و  ساده

سوار   اسب    اقبالند         دایم
نمی گردند    با   خفت      پیاده

بدا  بر  حال  مردی یا زنی  کو
تکبر   می فروشد  یا       افاده

به   رفتار آنچنان باشد که  گویی
به   مثلش  مادر  گیتی    نزاده

گمانش  از  دماغ  حضرت فیل
ز   هندستان به  ایران   اوفتاده

خوشا  آن مردیا آن زن که درراه
نمی ترسد  ز  دست انداز   جاده

نه  خود در  فکر سوءاستفاده ست
نه   زو  کس  فکر   سوءاستفاده

به شادی«خوش عمل»این پند نورا
کند   تقدیم    جمع         خانواده .
تاریخ : سه شنبه 95/9/2 | 10:17 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر