سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی


شکوفه    می زند     از   باغ  جار   پیروزی
بهار      آمده        با         کوله بار    پیروزی

رسول  فاتح  خورشید  ، می دهد پیغام
رسید     یکّه سوار       از     تبار    پیروزی

کتاب  نغمه ی  ناب  هزاردستان  راست
ورق    ورق  سخن     دل    شعار  پیروزی

بنوش  تا  که  بمانی ، نسیم    را  گویم
که     تحفه ای است   ره آورد یار پیروزی

نمودِ ژاله    پگاهان     به    دامن  گلبرگ
چکامه ای است   که  سازد  نثارپیروزی

اناالحق  گل سوری ز   کام خونین  فام
حکایتی است     ز  منصور   دار  پیروزی

صلای  عشق  در افکن به خرّمی   دیّار
که خرّم است به عشق این دیارپیروزی

به    کورچشمی  پائیز ،  شادمانی کن
که    فاتحانه   در    آمد    بهار     پیروزی.
بهمن ماه 1358 شمسی -کاشان.
تاریخ : دوشنبه 95/11/18 | 9:3 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر