سفارش تبلیغ
صبا ویژن


قدم  بر دیده ام بگذاشتیّ و جا به دل داری
تو در این خانه و آن خانه حقّ آب و گل داری


فدای   مهربانی های   معصومانه ات گردم
که گر با دیگران گهگاه ، با من متّصل داری!
تاریخ : یکشنبه 95/12/1 | 4:14 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر