سفارش تبلیغ
صبا ویژن


ای    فاطمه !   دُردانه   و      محبوبه ی   داور
ناموس   نُبی   دخت    نَبی  همسر   حیدر
در  وصف     عفاف     تو  بود     آیه ی  تطهیر
در  شرح       کمال    تو  بود   سوره ی  کوثر
                     بر  حلقه ی  دین  نام  رسای تو  نگین است
                    عشق   تو  و  اولاد  تو  سرمایه ی دین است
***
از      پرتو      میلاد   تو     آفاق   پر از    نور
وز  آمدنت   قلب   محمد   شده    مسرور
از  دامن   تقوای    تو   ای   عصمت کبری
سر بر  زده   خورشید  ولا در شب دیجور
               در  ولوله  ازشوق سما است وزمین است
               عشق  تو  و  اولاد  تو سرمایه ی دین است
***
ای   مادر   شایسته ی   تاریخ    سلامت
فردوس  برین بوسه زد ازشوق به گامت
قانون  الهی  شده  ترویج  ز   سعی ات
کانون  ولایت  شده    تحکیم  به   نامت
                 در  وصف  کمالات  تو آیات مبین است
              عشق تو و  اولاد  تو سرمایه ی دین است
***
ای  امّ ابیها   که  پدر  گفت        ثنایت
فرمود علی مدح تو  و  مهر و     وفایت
ای   روح نبی   جان   علی     ام ائمّه
جان همه  یاران ولایت   به      فدایت
        دربرج هدی چهره ی توشمس یقین است
        عشق تو  و  اولاد تو سرمایه ی دین است
***
زهرا  تو  گل   سرسبد   باغ      خدایی
کانون ادب  روح  شرف    جان  حیایی
نام تو به هر قفل فروبسته کلیداست
هر درد که ماراست بر آن دردشفایی
 سررشته ی تسبیح  تو چون حبل متین است
     عشق  تو و اولاد  تو   سرمایه ی دین است
***
در پهنه ی  توحید تو خورشید امیدی
بر کالبد دین   خدا     روح        دمیدی
مضمون ولا بود هر آن  نکته که گفتی
تائید  بیانات   خود از    وحی شنیدی
              مانند  مقام تو کلام تو    رزین     است
          عشق  تو و اولاد تو سرمایه ی دین است
***
ای  فاطمه   روشنگر     آفاق  هدایت
داریم   دلی     در   گرو    مهر   ولایت
ما راست به درگاه تو پیشانی اخلاص
بر ما  بنگر  با نظر    لطف  و   عنایت
     در هر دو جهان  آرزوی  شیعه ات  این است
     عشق  تو  و اولاد  تو    سرمایه ی دین است.
تاریخ : شنبه 95/12/28 | 3:56 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر