سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پشت سر پلها خراب

پیش رو شنزارهای اضطراب

جابجا جوشیده جای چشمه امواج سراب

روی برگشتن ندارم

پای رفتن نیز هم

ترس در من آخر از من سلب کرد

باز حق انتخاب.
تاریخ : دوشنبه 90/6/28 | 8:56 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر