سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گـــر عقل توراست تــرک کژراهی کن

کم تکیه به هـرچه کرده ی واهی کن

 

از ملّـــت پـایمـــــرد ایـــــران فــوری

آقای «ترامـپ» معذرت خواهی کن!
تاریخ : پنج شنبه 96/6/30 | 9:9 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر