سفارش تبلیغ
صبا

هر کسی کار و عار و بار خودش

فصـل پاییــــز و نـــوبهـار خودش

می کند-چون کـه چوب برداری-

گربه دزده حســاب کار خودش!
تاریخ : چهارشنبه 96/8/3 | 9:14 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر