سفارش تبلیغ
صبا ویژن


چشم دوختم
بر مسیر روشن بهار تازه ای
که مژده ی رسیدنش
از دهان هر پرنده ای شنیدنی ست
پرنده ای که گویش مدام او
حکایت تو بود
*
اعتبار دوست داشتن
در اعتماد تو خلاصه می شود
فصل تو
رنگ دیگری است
که جلوه می کند به چشمهای من
که اعتماد بر تو را نشانه رفته است
*
ای تمام اعتبارمن خلاصه در وجود تو
لحظه ای به خاطر دلم
تو نیز اعتماد کن به من
تا بزرگتر شوم
مثل فکرهای تو
مثل عشق تو
مثل نام تو
مثل خاطرات روشنت در آینه
هرآینه.
تاریخ : شنبه 96/8/13 | 12:39 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر