سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ


کتاب  ای  همدم  تنهایی  ما
به   دنیا   باعث   دانایی    ما

گل لبخند ، پنهان است در تو
هزاران پند پنهان است در تو

تو از بستان دانشها نسیمی
ریاضیدان و شاعر،یا حکیمی

حکایت می کنی ازدین وتاریخ
هم ازخورشیدوهم ازماه ومرّیخ

تو از پیشینیان داری اثرها
ز هر برگ تو می چینم ثمرها

ز مطلبهای خوبت استفاده
کند هر شخص با روی گشاده

به ما دادی تو درس خوب بودن
مفید و عاقل و محجوب بودن

تو یار و همدم پیر و جوانی
سخن گویی اگرچه بی زبانی

کنار دانش آموزان تو هستی
که یار دانش آموزان توهستی

نکات تلخ وشیرین توپنداست
چراغ راه هرچه هوشمنداست

تو هستی ارمغان ایزد ما
که در گیتی نمی خواهی بد ما

الهی یار ما پیوسته باشی
کلید قفلهای بسته باشی.
تاریخ : پنج شنبه 96/8/25 | 8:18 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر