سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دعا   کنیم  که    توفان   بیاید    و     ببرد
ستمگران   وطن   را     به     قعر  دریاها
که این جماعت   تن های   منفصل از روح
به    زندگی   نپسندند    شادی     ماها
***
به غیر مرگ که آن هم نصیب خودشان باد
برای   مردم   مظلوم   ما   نخواسته اند
نه با چراغ  ،  که با کورسوی فانوسی
سیاهی از شب یلدای ما    نکاسته اند
***
خدا کند    که    بیاید   خلیل   بت شکنی
به هر کجاست بتی ، بر هبل کند ملحق
همیشه در همه جا در پناه شور و شعور
شعار ما  زهق الباطل است و جاءالحق
***
دعا کنیم زن و مردما چه شیخ و چه شاب
شوند در همه  جای   جهان سعادتمند
به نور عشق   چو دلهایشان قرار گرفت
هماره   جلوه   کند  بر لبانشان لبخند
***
خدا کند    که     زمام    امور   مردم   ما
به هیچ برهه   نیفتد به دست گمراهان
هر آن که خدمت مردم کند رود به بهشت
به چاه ویل    در افتند جمله بدخواهان
***
دعا کنیم     که     شهد حیات  در   ایران
به    کام   شیرزنان   باد  و  شیرمردانش
امیدوار     به      سر منزل    مراد   رسند
به    راه    معرفت   و  علم   رهنوردانش
***
خدا کند    که     جوانان   پایمرد  و غیور
به    اوج عرش    رسانند   نام  ایران   را
کنند    نقش   به   لوح ضمیر   ملت ها
پیام    صلح و محبت  ؛   پیام  ایران   را.
تاریخ : سه شنبه 96/9/28 | 11:33 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر