سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

امــــروز که ســالـــروز میـــلاد من است

از اهــــل ادب کجا کسی یـاد من است؟

 

تبــریک یکی نگفـــت ایــــن واقعـــــه را

جز غم که رفیق راه و همزاد من است!
تاریخ : یکشنبه 96/10/24 | 3:16 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر