سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید


به شیخ شهر یکی گفت : نان جو ز چه رو
حلال هست ولی آبجو حرام بود؟

جواب داد به او شیخ : آن که این فرمود
بگو کدام پیمبر ، کدام امام بود؟

به هرکجا که بود آب و نان ، بنوش و بخور
که هر دو قابل تکریم و احترام بود

به پختگی چو رسیدی مباش دلواپس
که حکم شارع انور علی الدّوام بود

شراب و آبجو و هرچه آبکی زین دست
حرام کرد برای کسی که خام بود!
تاریخ : یکشنبه 96/11/1 | 9:17 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر