سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

نگاهــم را نبــاشــد جــرأت پــرواز در کویش

مگـر دل پیشتـر از دیــده آن جـا گـام بگذارد

 

دل وجانم فدای چشم آهومست آن ساقی

که بی منّت حسابــم را کنــار جـام بگذارد!
تاریخ : دوشنبه 96/11/2 | 9:42 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر