سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فیلسوفی گدایی نان کرد

چون که اشباع شد به آروغی

کاکل عشق را پریشان کرد!

***

در آرزوی دیدن پرنده ...باغ

تمام آبروش را نثار کرد

نصیب لحظه های او نشد به جز کلاغ!
تاریخ : چهارشنبه 90/7/20 | 4:55 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر